Micro không dây

 • MICRO JBL VM-600 KTV: thứ nhất là tính năng Cảm ứng (nghĩa là micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát hoặc đặt micro xuống bàn, khi cầm vào là lại hát được ngay mà không cần bấm công tắc micro nữa) như vậy sẽ Tránh được tiếng ù, rú rít khi để hai micro cạnh nhau khi không tắt công tắc, đồng thời sẽ rất tiết kiệm pin. Sau 5 giây micro tự chuyển sang chế độ ngắt phin (không tốn pin nữa). Sau 15 phút thì bộ mic hát karaoke không dây chuyển sang chế độ tắt toàn bộ

  Giá: 3,400,000 VND
  Còn hàng: 0
 • MICRO IPA PA-7000 KTV: thứ nhất là tính năng Cảm ứng (nghĩa là micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát hoặc đặt micro xuống bàn, khi cầm vào là lại hát được ngay mà không cần bấm công tắc micro nữa) như vậy sẽ Tránh được tiếng ù, rú rít khi để hai micro cạnh nhau khi không tắt công tắc, đồng thời sẽ rất tiết kiệm pin. Sau 5 giây micro tự chuyển sang chế độ ngắt phin (không tốn pin nữa). Sau 15 phút thì bộ mic hát karaoke không dây chuyển sang chế độ tắt toàn bộ

  Giá: 1,550,000 VND
  Còn hàng: 0
 • MICRO IPA PA-6700 KTV: thứ nhất là tính năng Cảm ứng (nghĩa là micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát hoặc đặt micro xuống bàn, khi cầm vào là lại hát được ngay mà không cần bấm công tắc micro nữa) như vậy sẽ Tránh được tiếng ù, rú rít khi để hai micro cạnh nhau khi không tắt công tắc, đồng thời sẽ rất tiết kiệm pin. Sau 5 giây micro tự chuyển sang chế độ ngắt phin (không tốn pin nữa). Sau 15 phút thì bộ mic hát karaoke không dây chuyển sang chế độ tắt toàn bộ

  Giá: 1,400,000 VND
  Còn hàng: 0
 • MICRO IPA PA-6800 KTV: thứ nhất là tính năng Cảm ứng (nghĩa là micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát hoặc đặt micro xuống bàn, khi cầm vào là lại hát được ngay mà không cần bấm công tắc micro nữa) như vậy sẽ Tránh được tiếng ù, rú rít khi để hai micro cạnh nhau khi không tắt công tắc, đồng thời sẽ rất tiết kiệm pin. Sau 5 giây micro tự chuyển sang chế độ ngắt phin (không tốn pin nữa). Sau 15 phút thì bộ mic hát karaoke không dây chuyển sang chế độ tắt toàn bộ

  Giá: 1,450,000 VND
  Còn hàng: 0
 • MICRO AAD ATC-6300 KTV: thứ nhất là tính năng Cảm ứng (nghĩa là micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát hoặc đặt micro xuống bàn, khi cầm vào là lại hát được ngay mà không cần bấm công tắc micro nữa) như vậy sẽ Tránh được tiếng ù, rú rít khi để hai micro cạnh nhau khi không tắt công tắc, đồng thời sẽ rất tiết kiệm pin. Sau 5 phút micro tự chuyển sang chế độ ngắt phin (không tốn pin nữa). Sau 15 phút thì bộ mic hát karaoke không dây chuyển sang chế độ tắt toàn bộ

  Giá: 7,500,000 VND
  Còn hàng: 0
 • MICRO AAD ATC-6200 KTV: thứ nhất là tính năng Cảm ứng (nghĩa là micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát hoặc đặt micro xuống bàn, khi cầm vào là lại hát được ngay mà không cần bấm công tắc micro nữa) như vậy sẽ Tránh được tiếng ù, rú rít khi để hai micro cạnh nhau khi không tắt công tắc, đồng thời sẽ rất tiết kiệm pin. Sau 5 phút micro tự chuyển sang chế độ ngắt phin (không tốn pin nữa). Sau 15 phút thì bộ mic hát karaoke không dây chuyển sang chế độ tắt toàn bộ

  Giá: 6,900,000 VND
  Còn hàng: 0
 • MICRO AAD ATC-6100 KTV: thứ nhất là tính năng Cảm ứng (nghĩa là micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát hoặc đặt micro xuống bàn, khi cầm vào là lại hát được ngay mà không cần bấm công tắc micro nữa) như vậy sẽ Tránh được tiếng ù, rú rít khi để hai micro cạnh nhau khi không tắt công tắc, đồng thời sẽ rất tiết kiệm pin. Sau 5 phút micro tự chuyển sang chế độ ngắt phin (không tốn pin nữa). Sau 15 phút thì bộ mic hát karaoke không dây chuyển sang chế độ tắt toàn bộ

  Giá: 6,500,000 VND
  Còn hàng: 0
 •  Micro không dây thu nhỏ cho gia đình UHF Wireless Microphone PA1.9, xử dụng đơn giản hơn rất nhiều so với các dòng micro không dây trước đây. Micro không dây thu nhỏ PA1.9 là một sản phẩm Micro không dây chuyên nghiệp cho gia đình hay đi du lịch giã ngoại ngoài trời,  với những tính năng ưu việt nhỏ gọn và cao cấp Thiết kế đầy đủ tính năng của nó với hoạt động đa dạng,  tần số quét tự động , chế độ phát tự động, đáp ứng tất cả các dòng ampli khác nhau trên thị trường hiện nay chuyên nghiệp hơn. 

  Giá: 11,000,000 VND
  Còn hàng: 0
 • Micro không dây thu nhỏ cho gia đình UHF Wireless Microphone PA1.8, xử dụng đơn giản hơn rất nhiều so với các dòng micro không dây trước đây. Micro không dây thu nhỏ PA1.8 là một sản phẩm Micro không dây chuyên nghiệp cho gia đình hay đi du lịch giã ngoại ngoài trời,  với những tính năng ưu việt nhỏ gọn và cao cấp Thiết kế đầy đủ tính năng của nó với hoạt động đa dạng,  tần số quét tự động , chế độ phát tự động, đáp ứng tất cả các dòng ampli khác nhau trên thị trường hiện nay chuyên nghiệp hơn. 

  Giá: 1,250,000 VND
  Còn hàng: 0
 • Micro không dây thu nhỏ cho gia đình UHF Wireless Microphone PA1.7, xử dụng đơn giản hơn rất nhiều so với các dòng micro không dây trước đây. Micro không dây thu nhỏ PA1.7 là một sản phẩm Micro không dây chuyên nghiệp cho gia đình hay đi du lịch giã ngoại ngoài trời,  với những tính năng ưu việt nhỏ gọn và cao cấp Thiết kế đầy đủ tính năng của nó với hoạt động đa dạng,  tần số quét tự động , chế độ phát tự động, đáp ứng tất cả các dòng ampli khác nhau trên thị trường hiện nay chuyên nghiệp hơn. 

  Giá: 970,000 VND
  Còn hàng: 0
 • Micro không dây thu nhỏ cho gia đình UHF Wireless Microphone PA1.6, xử dụng đơn giản hơn rất nhiều so với các dòng micro không dây trước đây. Micro không dây thu nhỏ PA1.6 là một sản phẩm Micro không dây chuyên nghiệp cho gia đình hay đi du lịch giã ngoại ngoài trời,  với những tính năng ưu việt nhỏ gọn và cao cấp Thiết kế đầy đủ tính năng của nó với hoạt động đa dạng,  tần số quét tự động , chế độ phát tự động, đáp ứng tất cả các dòng ampli khác nhau trên thị trường hiện nay chuyên nghiệp hơn. 

  Giá: 980,000 VND
  Còn hàng: 0
 • Micro không dây thu nhỏ cho gia đình UHF Wireless Microphone PA1.5, xử dụng đơn giản hơn rất nhiều so với các dòng micro không dây trước đây. Micro không dây thu nhỏ PA1.5 là một sản phẩm Micro không dây chuyên nghiệp cho gia đình hay đi du lịch giã ngoại ngoài trời,  với những tính năng ưu việt nhỏ gọn và cao cấp Thiết kế đầy đủ tính năng của nó với hoạt động đa dạng,  tần số quét tự động , chế độ phát tự động, đáp ứng tất cả các dòng ampli khác nhau trên thị trường hiện nay chuyên nghiệp hơn. 

  Giá: 850,000 VND
  Còn hàng: 0
 • Micro không dây thu nhỏ cho gia đình UHF Wireless Microphone PA1.4, xử dụng đơn giản hơn rất nhiều so với các dòng micro không dây trước đây. Micro không dây thu nhỏ PA1.4 là một sản phẩm Micro không dây chuyên nghiệp cho gia đình hay đi du lịch giã ngoại ngoài trời,  với những tính năng ưu việt nhỏ gọn và cao cấp Thiết kế đầy đủ tính năng của nó với hoạt động đa dạng,  tần số quét tự động , chế độ phát tự động, đáp ứng tất cả các dòng ampli khác nhau trên thị trường hiện nay chuyên nghiệp hơn. 

  Giá: 1,150,000 VND
  Còn hàng: 0
 • Micro không dây thu nhỏ cho gia đình UHF Wireless Microphone PA1.3, xử dụng đơn giản hơn rất nhiều so với các dòng micro không dây trước đây. Micro không dây thu nhỏ PA1.3 là một sản phẩm Micro không dây chuyên nghiệp cho gia đình hay đi du lịch giã ngoại ngoài trời,  với những tính năng ưu việt nhỏ gọn và cao cấp Thiết kế đầy đủ tính năng của nó với hoạt động đa dạng,  tần số quét tự động , chế độ phát tự động, đáp ứng tất cả các dòng ampli khác nhau trên thị trường hiện nay chuyên nghiệp hơn. 

  Giá: 1,120,000 VND
  Còn hàng: 0
 • Micro không dây thu nhỏ cho gia đình UHF Wireless Microphone PA1.2, xử dụng đơn giản hơn rất nhiều so với các dòng micro không dây trước đây. Micro không dây thu nhỏ pa-1.2 một sản phẩm Micro không dây chuyên nghiệp cho gia đình hay đi du lịch giã ngoại ngoài trời,  với những tính năng ưu việt nhỏ gọn và cao cấp Thiết kế đầy đủ tính năng của nó với hoạt động đa dạng,  tần số quét tự động , chế độ phát tự động, đáp ứng tất cả các dòng ampli khác nhau trên thị trường hiện nay chuyên nghiệp hơn. 

  Giá: 790,000 VND
  Còn hàng: 0
 • Micro không dây thu nhỏ cho gia đình UHF Wireless Microphone PA1.1, xử dụng đơn giản hơn rất nhiều so với các dòng micro không dây trước đây. Micro không dây thu nhỏ PA1.1 là một sản phẩm Micro không dây chuyên nghiệp cho gia đình hay đi du lịch giã ngoại ngoài trời,  với những tính năng ưu việt nhỏ gọn và cao cấp Thiết kế đầy đủ tính năng của nó với hoạt động đa dạng,  tần số quét tự động , chế độ phát tự động, đáp ứng tất cả các dòng ampli khác nhau trên thị trường hiện nay chuyên nghiệp hơn. 

  Giá: 1,050,000 VND
  Còn hàng: 0
 • TAC-4300- MICRO trung tâm dùng cho karaoke quản lý thông báo nội bộ,  

  Micro cho tiếng nói nhẹ nhàng trong sáng - Khả năng chống hú cực cao.            

  Tuổi thọ pin: 6 giờ (pin AA sạc ) hộp và bộ thu phát micro

  được xi mạ chống trầy xước va đập,

  tầm thu phát sóng 100-150mm,

  Giá: 5,800,000 VND
  Còn hàng: 0
 • AAD ATC-4400 là một sản phẩm mới 4CH,Thu phát sóng xa 100mm chất lượng hàng đầu cao cấp của dòng Micro không dây của hãng PA , một sản phẩm Micro không dây chuyên nghiệp với những những tính năng ưu việt và cao cấp nhất. Thiết kế đầy đủ tính năng của nó với hoạt động đa dạng , đáp ứng tất cả các yếu tốt khắt khe nhất cho biểu diễn chuyên nghiệp

  Giá: 6,500,000 VND
  Còn hàng: 0
 • MICRO AAD BEST-888 Dịch vụ ca nhạc ngoài trời chất lượng cao nhất ,

  Phát thu sóng xa 200-300mm không bị chập chờn sóng như các dòng micro trên thị trường hiện nay, BEST-888 là một sản phẩm mới, chất lượng hàng đầu cao cấp của dòng Micro không dây của hãng AAD, một sản phẩm Micro không dây chuyên nghiệp với những những tính năng ưu việt và cao cấp nhất. Thiết kế đầy đủ tính năng của nó với hoạt động đa dạng , đáp ứng tất cả các yếu tốt khắt khe nhất cho biểu diễn chuyên nghiệp ngoài trời.

  Giá: 7,800,000 VND
  Còn hàng: 0
 • KXL ATC-4000 KTV (Karaoke) độ nhạy 105db hợp với các loại loa Karaoke có db từ 92-110db, khuyết đại mạnh mẽ và hạn chế tiếng hú, tính năng đặt biệt dòng micro W8000 tăng giảm db từ 75-110db theo thiết kế của phòng ,Tất cả các micro trên thị trường hiện nay chỉ từ 75-95db là cao nhất,

  Giá: 6,600,000 VND
  Còn hàng: 0
 • MICRO AAD ATC-4200 KTV: thứ nhất là tính năng Cảm ứng (nghĩa là micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát hoặc đặt micro xuống bàn, khi cầm vào là lại hát được ngay mà không cần bấm công tắc micro nữa) như vậy sẽ Tránh được tiếng ù, rú rít khi để hai micro cạnh nhau khi không tắt công tắc, đồng thời sẽ rất tiết kiệm pin. Sau 5 phút micro tự chuyển sang chế độ ngắt phin (không tốn pin nữa). Sau 15 phút thì bộ mic hát karaoke không dây chuyển sang chế độ tắt toàn bộ

  Giá: 4,200,000 VND
  Còn hàng: 0
 • MICRO ATC6000 KTV: thứ nhất là tính năng Cảm ứng (nghĩa là micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát hoặc đặt micro xuống bàn, khi cầm vào là lại hát được ngay mà không cần bấm công tắc micro nữa) như vậy sẽ Tránh được tiếng ù, rú rít khi để hai micro cạnh nhau khi không tắt công tắc, đồng thời sẽ rất tiết kiệm pin. Sau 5 phút micro tự chuyển sang chế độ ngắt phin (không tốn pin nữa). Sau 15 phút thì bộ mic hát karaoke không dây chuyển sang chế độ tắt toàn bộ

  Giá: 6,800,000 VND
  Còn hàng: 0
 • ATC-4100  KTV (Karaoke) độ nhạy 95db hợp với các loại loa Karaoke có db từ 92-105db, khuyết đại mạnh mẽ và hạn chế tiếng hú, Cảm ứng tự tắt sau 30 giây chống trầy xước thân micro.

  Giá: 3,700,000 VND
  Còn hàng: 0
 • MICRO AAD M8PRO KTV:  thứ nhất là tính năng Cảm ứng (nghĩa là micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát hoặc đặt micro xuống bàn, khi cầm vào là lại hát được ngay mà không cần bấm công tắc micro nữa) như vậy sẽ Tránh được tiếng ù, rú rít khi để hai micro cạnh nhau khi không tắt công tắc, đồng thời sẽ rất tiết kiệm pin. Sau 5 phút micro tự chuyển sang chế độ ngắt phin (không tốn pin nữa). Sau 15 phút thì bộ mic hát karaoke không dây chuyển sang chế độ tắt toàn bộ

  Giá: 4,500,000 VND
  Còn hàng: 0
 • MICRO AAD ATC2000S KTV: thứ nhất là tính năng Cảm ứng (nghĩa là micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát hoặc đặt micro xuống bàn, khi cầm vào là lại hát được ngay mà không cần bấm công tắc micro nữa) như vậy sẽ Tránh được tiếng ù, rú rít khi để hai micro cạnh nhau khi không tắt công tắc, đồng thời sẽ rất tiết kiệm pin. Sau 5 phút micro tự chuyển sang chế độ ngắt phin (không tốn pin nữa). Sau 15 phút thì bộ mic hát karaoke không dây chuyển sang chế độ tắt toàn bộ

  Giá: 6,200,000 VND
  Còn hàng: 0
 •  Shure UR 12D là sự đột phá của hãng Shure,với nhiều cải tiến đáng kể hơn những sản phẩm trước đây đặc biệt UR 12D được tin tưởng sử dụng tại các chương trình sân khấu lớn.

   

   

  Giá: 5,900,000 VND
  Còn hàng: 0
 • Giá: 8,500,000 VND
  Còn hàng: 0
 • MICRO AAD atc-3000 KTV: thứ nhất là tính năng Cảm ứng (nghĩa là micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát hoặc đặt micro xuống bàn, khi cầm vào là lại hát được ngay mà không cần bấm công tắc micro nữa) như vậy sẽ Tránh được tiếng ù, rú rít khi để hai micro cạnh nhau khi không tắt công tắc, đồng thời sẽ rất tiết kiệm pin. Sau 5 phút micro tự chuyển sang chế độ ngắt phin (không tốn pin nữa). Sau 15 phút thì bộ mic hát karaoke không dây chuyển sang chế độ tắt toàn bộ

  Giá: 6,900,000 VND
  Còn hàng: 0
 • SIEUTHANHAUDIO

  Thương hiệu - Sản phẩm - Dịch vụ được tin dùng

   --------------------------------------

  THANH TOÁN AN TOÀN QUA CÁC HÌNH THỨC:

   tienmatchuyenkhoanginternet bankingatmmastercard

  --------------------------------------